phptutorial.odlican.net - PHP Rad s datotekama

PHP rad s datotekama


U svakodnevnom radu pokazuje se potreba rada s datotekama. Naravno da i PHP kao i svi drugi programski jezici omogućava rad s datotekama.

Ovdje ću vam opisati i primjerima pokazati PHP funkcije za rad s datotekama te kako ih koristiti

Prije svega da napomenem kako PHP prilikom korištenja datoteka koristi pokazivač (pointer) kojim određuje poziciju u samoj datoteci.

PHP Funkcija fopen

PHP Funkcija fopen upotrebljava se i za otvaranje i za kreiranje datoteka

Sintaksa:
fopen($ime_datoteke, sta_zelimo);
$sta_zelimo='w' write (kreiranje datoteke / pisanje u datoteku uz brisanje prethodno upisanog, pokazivač pozicije u datoteci je postavljen na početak datoteke)
$sta_zelimo='r' read (čitanje iz datoteke)
$sta_zelimo='a' append (pisanje u datoteku, pokazivač na poziciju u datoteci je postavljen na kraj datoteke)
$sta_zelimo='r+' read/write (dozvoljeno i pisanje i čitanje datoteke, pokazivač postavljen na početak datoteke)
$sta_zelimo='w+' isto što i r+ samo se prilikom otvaranja datoteka u potpunosti briše
$sta_zelimo='a+' isto što i r+ samo pokazivač pokazuje na kraj datoteke

Ispravan način za spajanje datoteke bez obzira na to što koristimo bio bi:

<?
$ime_datoteke 
"testdatoteka.txt";
$datoteka fopen($ime_datoteke$sta_zelimo) or die("
Neuspjelo otvaranje datoteke"
);
fclose($datoteka);
?>
PHP Funkcija fclose

Izuzetno je važno nakon upotrebe zatvoriti datoteku a za to koristimo funkciju fclose
Primjer možete vidjeti kod funkcije fopen

PHP Funkcija fwrite

Nakon što smo uspješno otvorili datoteku za pisanje da bismo u nju pisali moramo koristiti PHP funkciju fwrite
Primjer:

<?
$moja_datoteka 
"proba.txt";
$datoteka fopen($moja_datoteka'w') or 
die(
"Neuspjelo otvaranje datoteke");
$podatak_za_pisanje_u_datoteku "Ovo je proba pisanja\n";
fwrite(, $podatak_za_pisanje_u_datoteku);
$podatak_za_pisanje_u_datoteku "Proba je sa 
phptutorial.odlican.net stranica \n"
;
fwrite($datoteka$podatak_za_pisanje_u_datoteku);
fclose($datoteka);
?>

U datoteku smo zapisali:
Ovo je proba pisanja
Proba je sa phptutorial.odlican.net stranica

PHP funkcija fread

Kako bismo čitali iz datoteke koristimo funkciju fread.
Kod PHP Funkcija fread potreban nam je i integer argument koji govori funkciji koliko podataka u byte-ovima želimo pročitati. Jedan znak = jedan byte.
Ako želimo pročitati prvi red datoteke koju smo u prošlom primjeru napravili to bi izgledalo ovako:
Primjer:

<?
$ime 
"proba.txt";
$datoteka fopen($ime'r');
$podatak fread($datoteka20);
fclose($datoteka);
echo 
$podatak;
?>

Rezultira s :
Ovo je proba pisanja

PHP funkcija filesize

Kako bismo mogli pročitati cijelokupni sadržaj datoteke iz ovog primjera možemo koristiti filesize PHP funkciju
Primjer

<?
$ime 
"proba.txt";
$datoteka fopen($ime'r');
$podaci fread($datotekafilesize($ime));
fclose($datoteka);
echo 
$podaci;
?>

Rezultira s:
Ovo je proba pisanja Proba je sa phptutorial.odlican.net stranica

PHP funkcija fgets

PHP funkcija fgets Omogućava nam da čitamo cijeli red teksta iz datoteke, koji prethodno mora biti završen specijalnim znakom /n
Primjer

<?
$ime 
"proba.txt";
$datoteka fopen(
'r');
$podatak fgets($datoteka);
fclose($datoteka);
echo 
$podatak;
?>

Rezultira s:
Ovo je proba pisanja

PHP funkcija unlink

Za brisanje datoteke koristimo funkciju unlink, prije nego što možemo obrisati datoteku ista mora biti zatvorena
Primjer:

<?
$ime 
"proba.txt";
unlink($ime);
?>

OPREZ korištenje ovih funkcija može dovesti do gubitka podataka ukoliko niste sigurni u ono što radite

Ukoliko vam ove funkcije ne rade provjerite kako su postavljena prava na serveru


Ukoliko imate bilo kakvih pitanja Pišite mi

Ove stranice i sadržaj vlasništvo su phptutorial.odlican.net

PHP tutorial - odlican net s uputama za izradu vaših stranica

Početna stranica

Besplatni programi

Php tutorial

Što je to PHP?

Osnove PHP-a

Razne operacije - PHP

String u php-u (Tekst)

Ispis iz PHP-a

PHP petlje

PHP uvjetna izvršavanja

PHP funkcije i klase

PHP nizovi

PHP i HTML

GET metoda PHP

Online forme i PHP

MySQL spajanje

MySQL ispis

MySQL pohrana

Korisne PHP skripte

PHP rad s datotekama

PHP sessions

PHP cookies