phptutorial.odlican.net - Php tutorial PHP korisne skripte

PHP korisne skripte


Korisne PHP skripte

Ukoliko ste napravili neku korisnu PHP skriptu ili PHP klasu te želite da ju objavim ovdje pošaljite mi ju putem Ove forme ili na e-mail


PHP skripta za testiranje konekcije na bazu

Skripta (kopirajte i snimite kao .php datoteku):

<body>
<html>
Testiranje Mysql konekcije
<form method="post">
Unesite vaše Mysql podatke<br />
Server:
<input type="text" name="server" size="30"><br />
Baza podataka:
<input type="text" name="baza" size="30"><br />
Korisnicko ime:
<input type="text" name="korisnicko_ime" size="30"><br />
Lozinka:
<input type="text" name="lozinka" size="30"><br />
<input type="submit" name="pokreni" value="Pokreni">
</form>
<?
if ( $_POST['pokreni']!=NULL ) {
echo 
"Rezultati konekcije<br />";
if (
$kon = @mysql_connect($_POST['server'],
$_POST['korisnicko_ime'], $_POST['lozinka'])){
echo 
"Konekcija: <p style=\"color:green\">Uspješno </p>";
} else {
echo 
"Konekcija: <p
style=\"color:red\">"
.mysql_error()."</p>";
}
if (
$bazalink mysql_select_db($_POST['baza'], $kon)) {
echo 
"Baza:<p style=\"color:green\"> Uspješno</p>";
} else {
echo 
"Baza: <p style=\"color:red\">".mysql_error()."</p>";
}
mysql_close($kon);
}
?>
</body>
</html>
PHP skripta za listanje imena html file-ova iz direktorija na serveru

Skripta (kopirajte i snimite kao .php datoteku):

<?
$handle
=opendir("ovdje_dolazi_puni_put_do_direktorija");
$counter=0;
while (
false !== ($file readdir($handle)))  {
if (
$file != "." and $file != ".." and (strpos($file,
'.html')!=false)){
$list[$counter]=$file;
$counter++;
}
}
closedir($handle);
$counter--;
$i=0;
while (
$i<=$counter){
echo 
$i." ".$list[$i]."<br />";
$i++;
}
?>

primjer punog puta direktorija je: /home/odlican/public_html/phptutorial/

Ako želite listati sve datoteke - izbrišite uvjet "and (strpos($file, '.html')!=false)"


PHP skripta za brisanje iz tablice prema id-u iz tablice

POSTUPAJTE KRAJNJE OPREZNO S OVOM SKRIPTOM KAKO NE BISTE OBRISALI KRIVE PODATKE

Ja ju koristim kod testiranja - te mi se učinila praktičnom i uštedila mi vrijeme.

U kodu je prije korištenja potrebno promijeniti podatke VASE_KORISNICKO_IME i VASA_BAZA ostali se podaci uzimaju iz forme.

Skripta nema provjeru postoji li ID tj. ne javlja grešku ukoliko joj ubacite nepostojeći ID kao parametar.

<html>
<body>
<form method="post">
lozinka<input type="password" name="lozinka"><br />
Tablica iz koje brisemo:<input type="text" name="tablica"><br />
Naziv ID-a u tablici:<input type="text" name="id_naziv"><br />
ID koji zelimo obrisati:<input type="text" name="id"><br />
<input type="submit" name="pokreni" value="Pokreni">
</form>
<?
if ( isset($_POST['pokreni'])) {
$lozinka=$_POST['lozinka'];
$tablica=$_POST['tablica'];
$id_naziv=$_POST['id_naziv'];
$id=$_POST['id'];
$sql="DELETE FROM `$tablica` WHERE `$id_naziv`=$id";
echo 
$sql;
mysql_connect("localhost""VASE_KORISNICKO_IME"$lozinka)
or die(
"Neuspjela konekcija") ;
mysql_select_db("VASA_BAZA") or die("Neuspio odabir baze");
mysql_query("$sql") or die (mysql_error());
mysql_close();
} else {
echo 
"Nisam napravio nista!!!";}
?>

</body>
</html>

NAPOMENA ovu kao i sve ostale skripte koristite na vlastitu odgovornost!!!
Ukoliko niste sigurni tj. ne znate što pojedini kod radi savjetujem vam da ga ne pokrećete


Jednostavni mod rewrite primjer

Kao što vjerojatno znate, internet tražilice poput googla nisu baš sklone indeksiranju dinamičkih stranica.

Kako biste svoje stranice učinili tražilicama na izgled statičnima može se koristiti mod rewrite-ing.

Ovdje ću vam prikazati uz objašnjenje najjednostavniji primjer

Za primjer sam upotrebio stranice modrestranice.php slijedećeg sadržaja:

<?
if (isset($_GET["jez"])){
$jez=$_GET["jez"];
}else{
$jez=1;
}
if (
$jez==2) {
echo 
"<a
href=\"http://phptutorial.odlican.net/modrestranice/jez/1/\">
Hrvatski </a>"
;
}
if (
$jez==1) {
echo 
"<a
href=\"http://phptutorial.odlican.net/modrestranice/jez/2/\">
English </a>"
;
}
?>

Jedino što možete primjetiti kao čudno su linkovi. pokazuju na modrestranice/jez/1/

Normalni link bio bi http://phptutorial.odlican.net/modrestranice.php?jez=1

Slijedi dio gdje ćemo kroz mod rewrite serveru izjednačiti ovo dvoje to jest dati uputu da ukoliko korisnik otipka adresu modrestranice/jez/1 automatski isto prevede u modrestranice?jez=1

Za ovo je potrebno modificirati .htaccess datoteku u root-u (u ovom primjeru istu pošto nije postojala napravio sam u /home/odlican/public_html/phptutorial/

Sadržaj .htaccess datoteke je slijedeći:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule ^modrestranice/(.*)/(.*)/$ /modrestranice.php?$1=$2
RewriteRule ^modrestranice/ /modrestranice.php

U nekim slučajevima ako ne postavimo Options +FollowSymLinks server može vratiti grešku 500

Prvi RewriteRule kaže serveru da ukoliko od korisnika primi zahtjev za /modrestranice/tekst1/tekst2/ isto protumači kao /modrestranice.php?tekst1=tekst2


Još jedna form mailer skripta (online forma za e-mail slanje) - korisna zbog mogućnosti izbora primatelja i zgombana u jedan file (blok koda) iz kojeg se izvršava

Potrebno je izmjeniti samo e-mail adrese primatelja, teme e-mailova koje prima i opcije na formi.

Sve skupa u jedan .php file ili ubacite kod na stranice gdje vam odgovara.

Ako ubacujete u svoje stranice izbacite html body tagove i promijenite poruku koja je za vanjsku datoteku.

Kod je slijedeći:

<?
echo "<html>";
echo 
"<body>";
if (isset(
$_POST['salji']))
{
$ime $_POST['ime'];
$email $_POST['email'];
$poruka $_POST['poruka'];
$rec $_POST['primatelj'];
if (
$ime!=NULL and $email!=NULL and $poruka!=NULL)
{
switch(
$rec)
{
case 
1:
$primatelj="gruberit@gmail.com";
$tema "Opcija 1 tema - sa stranica
phptutorial.odlican.net"
;
break;
case 
2:
$primatelj="gruberit@gmail.com";
$tema "Opcija 2 tema - sa stranica
phptutorial.odlican.net"
;
break;
case 
3:
$primatelj="gruberit@gmail.com";
$tema "Opcija 3 tema - sa stranica
phptutorial.odlican.net"
;
break;
default:
$primatelj="gruberit@gmail.com";
$tema "Oprez - ja ne postojim - sa stranica
phptutorial.odlican.net"
;
break;
}
if (
strpos($email,"@",1)!=NULL and
strpos($email,".",strpos($email,"@",1))!=NULL)
{
$formcontent="Posjetitelj: $ime\n\nPoruka: $poruka";
$mailheader "From: $email\r\n";
$mailheader .= "Reply-To: $email\r\n";
$mailheader .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
mail($primatelj$tema$formcontent$mailheader) or
exit(
"Greška servera - poruka nije poslana");
echo 
"Vaša poruka: $poruka <br /> poslana je.<br />";
echo 
"Zahvaljujem na vašoj poruci, možete zatvoriti ovaj
prozor!!!"
;
}else {
echo 
"E-mail addresa neispravna!!";
}
}else {
echo 
"Niste upisali neki od neophodnih podataka na formi!!";
}
} else {
echo 
"<p>";
echo 
"<form method=\"post\">";
echo 
"<strong>Vaše ime :</strong> <input type=\"text\"
name=\"ime\"><br />"
;
echo 
"<strong>Vaš e-mail :</strong> <input type=\"text\"
name=\"email\"><br />"
;
echo 
"Svrha kontakta:<select name=\"recipient\">";
echo 
"<option value=\"1\">Opcija 1</option>";
echo 
"<option value=\"2\">Opcija 2</option>";
echo 
"<option value=\"3\">Opcija 3</option>";
echo 
"</select><br />";
echo 
"<strong>Vaša poruka:</strong><br /><textarea
name=\"poruka\" cols=\"40\" rows=\"10\"></textarea><br />"
;
echo 
"<input type=\"submit\" value=\"Pošalji\"
name=\"salji\"><br />"
;
echo 
"</form>";
echo 
"</p>";
echo 
"</body>";
echo 
"</html>";
}
?>

Možete vidjeti kako to izgleda na mojoj kontakt formi, kod je isti uz modificirane opcije

Par jednostavnih funkcija za manipulaciju stringom

Funkcija check_sof() provjerava nalazi li se string u nizu i vraća istinu ako se nalazi ili laž ako ga nema

<?
function check_sof($esof,$exs)
{
for (
$i=0;$i <= count($exs);$i++){
if (
$exs[$i]== $esof){
return 
true;
}
}
return 
false;
}
?>

Funkcija izbaci() izbacuje sve stringove iz niza $sto koje pronađe u stringu $gdje i vraća natrag očišćen string

<?
function izbaci($sto,$gdje)
{
for (
$i=0;$i<=(count($sto));$i++)
{
$gdje=str_replace($sto[$i],"",$gdje);
}
return 
$gdje;
}    
?>

Par jednostavnih funkcija za manipulaciju datotekom

Funkcija prom_liniju_file($imefajla,$linija,$sadrzaj) za datoteku $imefajla mijenja text zadane $linija u $sadržaj (malo modificirana i skraćena skripta korisnika Dexdix2 - Hvala mu za doprinos)

<?
function prom_liniju_file($imefajla,$linija,$sadrzaj)
{
$niz=file($imefajla);
$niz[$linija-1]=$sadrzaj."\r\n";
$radisfajl=fopen($imefajla,"r+");
foreach(
$niz as $vrijednost)
{
fwrite($radisfajl,$vrijednost);
}
fclose($radisfajl);
}
?>

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja Pišite mi

Ove stranice i sadržaj vlasništvo su phptutorial.odlican.net

PHP tutorial - odlican net s uputama za izradu vaših stranica

Početna stranica

Besplatni programi

Php tutorial

Što je to PHP?

Osnove PHP-a

Razne operacije - PHP

String u php-u (Tekst)

Ispis iz PHP-a

PHP petlje

PHP uvjetna izvršavanja

PHP funkcije i klase

PHP nizovi

PHP i HTML

GET metoda PHP

Online forme i PHP

MySQL spajanje

MySQL ispis

MySQL pohrana

Korisne PHP skripte

PHP rad s datotekama

PHP sessions

PHP cookies