phptutorial.odlican.net - Php tutorial Operatori PHP

Php tutorial Operatori u PHP-u

U svakom programskom jeziku postoje razni operatori kojima se vrši manipulacija, matematičke operacije ili usporedba vrijednosti

Dodjeljivanje vrijednosti

Za dodjeljivanje vrijednosti koristi se "="

Primjer.

<?
$moja_var 
2;
$druga_var $moja_var;
?>

Ovim primjerom varijabli moja_var smo dodjelili vrijednost 2, a u drugoj liniji smo varijabli druga_var dodjelili vrijednost moja_var.
Tj nakon ove dvije linije koda obije varijable imati će vrijednost 2


Matematičke operacije

"+" zbrajanje
"-" oduzimanje
"*" množenje
"/" djeljenje
"%" ostatak djeljenja.
Npr.

<?
$prva_varijable 
$druga_varijabla +4;
?>

Uspoređivanje - operacije

Operacije uspoređivanja uvijek vraćaju logičku vrijednost istina (true) neistina (false)

jednako $x == $y
različito (ne jednako) $x != $y
veće od $x > $y
manje od $x < $y
veće ili jednako $x >= $y
manje ili jednako $x <= $y
Kombinirane - matematičko dodjeljivačke operacije

Skraćene neke standardne operacije

+= npr. $x += 3; isto je što i $x = $x + 3;
-= npr. $x -= 2; isto je što i $x = $x - 2;
*= npr. $x *= 4; isto je što i $x = $x * 4;
/= npr. $x /= 4; isto je što i $x = $x / 4;
%= npr. $x %= 4; isto je što i $x = $x % 4;
.= npr. $moj_str.="Bok"; isto je što i $moj_str = $moj_str . "Bok";

Za dodavanje ili oduzimanje 1 postoji još kraća verzija

$x++; $x--; što je isto kao i $x=$x+1; $x=$x-1;

Post i pre operatori omogućavaju i određivanje hoće li se operacija dogoditi prije ili poslije izvršenja cijele linije koda

npr. $x++; će se izvršiti nakon izvršenja cijele linije koda dakle ako ispišemo $x++; ispisani rezultat će i dalje biti $x.

Dok ako ispišemo ++$x; možemo vidjeti da je do zbrajanja došlo prije nego što se izvršilo ispisivanje te će ispisani rezultat biti jednak $x+1

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja Pišite mi

Ove stranice i sadržaj vlasništvo su phptutorial.odlican.net

PHP tutorial - odlican net s uputama za izradu vaših stranica

Početna stranica

Besplatni programi

Php tutorial

Što je to PHP?

Osnove PHP-a

Razne operacije - PHP

String u php-u (Tekst)

Ispis iz PHP-a

PHP petlje

PHP uvjetna izvršavanja

PHP funkcije i klase

PHP nizovi

PHP i HTML

GET metoda PHP

Online forme i PHP

MySQL spajanje

MySQL ispis

MySQL pohrana

Korisne PHP skripte

PHP rad s datotekama

PHP sessions

PHP cookies