phptutorial.odlican.net - Php tutorial String u PHP-u

STRING (Tekst) manipulacija u PHP-u

Ovaj dio započeti ćemo s Echo funkcijom (detaljno o ovoj funkciji u dijelu tutorijala Ispis iz PHP-a)

Ukratko Echo funkcija uz print funkciju u PHPu služi kako bi se dobio ispis (na ekran) vrijednosti.


Dodjeljivanje string vrijednosti

Za dodjeljivanje vrijednosti koristi se znak " ili znak '

Primjer.

<?
$moja_var 
"Ovdje je moj tekst";
$moja_var 'Ovdje je moj tekst';
?>

Isto tako moguće je koristiti string bez da ga se dodjeli nekoj varijabli direktno u funkciji npr.

<?
echo "Ovdje je moj tekst";
?>

Ukoliko unutar teksta koji ispisujemo unutar ' želimo koristiti ' znak moramo ga u kodu napisati s znakom \ prije, isto vrijedi ukoliko unutar " želimo ispisati "

Znak \ služi za takozvano izbjegavanje, tj. znak koji iza tog znaka neće biti obrađen nego samo ispisan"

<?
echo 'Ovo je moj tekst i ima u sebi \' znak ';
echo 
"Ovo je moj tekst i ima u sebi \" znak";
?>

Kao rezultat vratiti će korisniku:

Ovo je moj tekst i ima u sebi ' znak

Ovo je moj tekst i ima u sebi " znak

Razlika u korištenju znaka " umijesto znaka ' je da ako koristite ' server neće procesirati varijable unutar njega.

Primjer

<?
$var
=4;
echo 
'$var';
echo
"<br />";
echo 
"$var";?>

Rezultira s:

$var
4


Specijalni znakovi koje možemo koristiti
<?
$novired 
"Novi red je \n";
$navodnik "Navodnik je \"";
$enter "Enter (return) je \r";
$tab " Tab je \t";
$dolar "Dolar je \$";
?>

Gore navedeni specijalni znakovi neće doći do izražaja prilikom ispisa na ekran (Preglednici ih ignoriraju), ali ukoliko ispisujete u datoteku ili u višelinijski string pokazat će se kao korisni.


Kreiranje višelinijskog stringa bez navodnika

U PHP-u postoji način zvan heredoc koji je stvoren za kreiranje višelinijskih stringova bez upotrebe navodnika. No s tim načinom treba postupati oprezno jer su vrlo velike mogućnosti da se u konačnici ne dobije željeni rezultat
Primjer:

$moj_string = <<<HPROBA
Proba višelinijskog stringa
Stranice phptutorial.odlican.net
Još jedan red
HPROBA;

U ovom primjeru identifikator heredoc-a je HPROBA vidljivo je da blok heredoc-a uvijek započinje s <<<identifikator i završava s identifikator;
Pritom moramo voditi računa da završni identifikator nesmije biti uvućen.

Pažnja: Ako ispišete $moj_string vidjeti ćete da linije koje smo mu dodijelili nisu odvojene već će se ispisati:

Proba višelinijskog stringa Stranice phptutorial.odlican.net Još jedan red

Ako smo željeli razdvajati redove mogli smo upotrijebiti \n znak na kraju reda.


Manipulacija stringom - strpos funkcija

strpos funkcija služi za određivanje pozicije prvog trazenog znaka trazenog string unutar stringa
Argumenti strpos funkcije su:

strpos($moj_string, "traženi_string");
ili
strpos($moj_string, "traženi_znak", početna_pozicija);

Pošto strpos uvijek vrati ili prvi pronađeni string ili false (ako ne pronađe traženi) treći argument je opcia koja služi da bismo pronašli slijedeći trazeni_string unutar moj_string


Povratna pozicija je uvijek za jedan manja jer strpos broji od 0

Primjer:

<?
$moj_string 
"ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZXYPRGTG";
$pozicija strpos($moj_string"P");
echo 
"Pozicija znaka P u mom stringu je $pozicija";
?>

Rezultira s:

Pozicija znaka P u mom stringu je 15

Kao što vidimo vraćena pozicija je 15, znaći prvi pronađeni P, ukoliko želimo pronaći drugi moramo stvar provrtiti kroz petlju ili ovdje primjera radi ručno bi to izgledalo ovako:

Primjer2:

<?
$moj_string 
"ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZXYPRGTG";
$pozicija strpos($moj_string"P");
echo 
"Pozicija znaka P u mom stringu je $pozicija<br />";
$pozicija2 strpos($moj_string"P",$pozicija+1);
echo 
"Druga Pozicija znaka P u mom stringu je $pozicija2";
?>

Rezultira s:

Pozicija znaka P u mom stringu je 15
Druga pozicija znaka P u mom stringu je 24


Manipulacija stringom - str_replace funkcija

str_replace funkcija služi za zamjenu određenog stringa unutar stringa. Najsličniji primjer toj funkciji je Replace all funkcija u wordu na primjer.
Argumenti str_replace funkcije str_replace(trazeni_string, zamjeni_stringom, originalni_string).
Primjer:

<?
$moj_string 
"Bio jednom jedan pas zvao se je Miki";
$string_rezultat str_replace("pas","mačak",$moj_string);
echo 
$string_rezultat;
?>

Rezultira s:

Bio jednom jedan mačak zvao se je Miki

Moguće je koristiti istu funkciju i s nizom podataka koje joj se serviraju
Primjer:

<?
$moj_string 
"Bio jednom jedan pas zvao se je Miki";
$trazi = array('Bio','jedan','pas','zvao','Miki');
$mjenjaj=array('Bila','jedna','mačka','zvala','Mica');
$string_rezultat str_replace($trazi,$mjenjaj,$moj_string);
echo 
$string_rezultat;
?>

Rezultira s:

Bila jednom jedna mačka zvala se je Mica


Manipulacija stringom - substr_replace funkcija

substr_replace funkcija za razliku od str_replace bazira se na poziciji u stringu.
Argumenti substr_replace funkcije substr_replace(orginalni_string, zamjeni_stringom, od pozicije); ili substr_replace(orginalni_string, zamjeni_stringom, od pozicije, koliko_znakova_zelimo_zamijeniti);
Ukoliko kao argument koliko_znakova_zelimo_zamijeniti stavimo 0 funkcija će umijesto zamjene izvršiti ubacivanje strinka na danoj poziciji.
Primjer:

<?
$moj_string 
"Bio jednom jedan pas zvao se je Miki";
$string_rezultatsubstr_replace($moj_string,"vuk",17);
echo 
$string_rezultat;
?>

Rezultira s:

Bio jednom jedan vuk zvao se je Miki

Za kvalitetnu upotrebu ove funkcije morat će se služiti i s drugim manipulacijskim funkcijama da bismo u konačnici dobili rezultat koji želimo


Manipulacija stringom - strlen funkcija

strlen funkcija kao rezultat vraća dužinu stringa
Argumenti strlen funkcije strlen(string_ciju_duzinu_trazimo);
Primjer:

<?
$moj_string 
"Bio jednom";
$duzina_stringa strlen($moj_string);
echo 
"String je dugačak $duzina_stringa znakova";
?>

Rezultira s:

String je dugačak 10 znakova


Manipulacija stringom - strtoupper funkcija

strtoupper funkcija kao rezultat vraća string pretvoren u velika slova jedini argument je string koji konvertiramo


Manipulacija stringom - strtolower funkcija

strtolower funkcija kao rezultat vraća string pretvoren u mala slova jedini argument je string koji konvertiramo


Manipulacija stringom - ucwords funkcija

ucwords funkcija kao rezultat vraća string u kojem pretvara iz malih u velika početna slova riječi jedini argument je string koji konvertiramo


Manipulacija stringom - explode funkcija

explode funkcija kao rezultat vraća string razbijen na komade uz mogućnost limitiranja broja komada
Primjer:

<?
$ime_i_prezime 
"Primjerko Primjerić";
$razbij_ime_prezime explode(" "$ime_i_prezime);
echo 
"Ime i prezime: $ime_i_prezime <br />";
echo 
"Ime: $razbij_ime_prezime[0] <br />";
echo 
"Prezime: $razbij_ime_prezime[1] <br />";
?>

Rezultira s:

Ime i prezime: Primjerko Primjerić
Ime: Primjerko
Prezime: Primjerić


Manipulacija stringom - implode funkcija

implode funkcija kao rezultat vraća string "zaljepljen" od komada niza
Primjer:

<?
$niz_stringova 
= array("Moje""Ime""je""Primjerko");
$spojeni_string implode(" "$niz_stringova);
for(
$i 0$i count($niz_stringova); $i++){
echo 
"Dio niza br: $i = $niz_stringova[$i] <br />";
}
echo 
"Spojeno = $spojeni_string";
?>

Rezultira s:

Dio niza br: 0 = Moje
Dio niza br: 1 = Ime
Dio niza br: 2 = je
Dio niza br: 3 = Primjerko
Spojeno = Moje Ime je Primjerko

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja Pišite mi

Ove stranice i sadržaj vlasništvo su phptutorial.odlican.net

PHP tutorial - odlican net s uputama za izradu vaših stranica

Početna stranica

Besplatni programi

Php tutorial

Što je to PHP?

Osnove PHP-a

Razne operacije - PHP

String u php-u (Tekst)

Ispis iz PHP-a

PHP petlje

PHP uvjetna izvršavanja

PHP funkcije i klase

PHP nizovi

PHP i HTML

GET metoda PHP

Online forme i PHP

MySQL spajanje

MySQL ispis

MySQL pohrana

Korisne PHP skripte

PHP rad s datotekama

PHP sessions

PHP cookies