phptutorial.odlican.net - Php tutorial PHP uvijetno izvršavanje

PHP mogućnosti uvijetnog izvršavanja koda


If naredba

If naredbu koristimo kako bismo uvjetovali izvršenje određenog dijela koda nekim uvjetom

Primjer:

<?
$i
=1;
if (
$i==1){
echo 
"Uvjet je zadovoljen";
}
if (
$i==2){
echo 
"Uvjet nije zadovoljen";
}
?>

Dio obuhvaćen s drugom if naredbom neće biti izvršen.

Rezultira s

Uvjet je zadovoljen


If/Else naredba

If/Else samo proširava if naredbu, a koristimo je kako bismo uvjetovali izvršenje određenog dijela koda nekim uvjetom i izvršenje drugog koda u slučaju ne zadovoljavanja uvijeta.

Primjer:

<?
$i
=2;
if (
$i==1){
echo 
"Uvjet je zadovoljen";
}
else {
echo 
"Uvjet nije zadovoljen";
}
?>

Rezultira s:

Uvjet nije zadovoljen


Elseif naredba

Elseif dodatno proširuje if/else naredbu, a koristimo je kako bismo uvjetovali izvršenje određenog dijela koda nekim uvjetom, u slučaju ne zadovoljavanja uvjeta elseif s novim uvijetom i else za izvršenje koda u slučaju ne zadovoljavanja uvijeta ni elseif-om

Primjer:

<?
$i
=2;
if (
$i==1){
echo 
"Uvjet1 je zadovoljen";
} elseif (
$i==2) {
echo 
"Uvjet2 je zadovoljen";
} else {
echo 
"Ni prvi ni drugi uvijet nije zadovoljen";
}
?>

Dio obuhvaćen s if naredbom neće biti izvršen, nakon toga se kontrolira elseif koji zadovoljava.

Rezultira s:

Uvjet2 je zadovoljen


Swtich naredba

Switch radi na način da provjerava jednu varijablu s više različitih slučajeva vrijednosti koje definiramo.

<?
$i
=2;
switch(
$i){
case 
1:
echo 
"i=1";
break;
case 
2:
echo 
"i=2";
break;
default:
echo 
"i nije među definiranim";
break;
}
?>

Rezultira s

i=2

U kodu vidimo da svaki case završava s break; On služi da bi se sprečilo daljnje izvršavanje uvijeta u slučaju ispunjenja jednog slučaja.

Isto tako vidimo kao zadnji default on nam omogućava izvršenje koda u slučaju da niti jedan case ne ispunjava uvjet. Opcionalan je ali poželjan.


Ukoliko imate bilo kakvih pitanja Pišite mi

Ove stranice i sadržaj vlasništvo su phptutorial.odlican.net

PHP tutorial - odlican net s uputama za izradu vaših stranica

Početna stranica

Besplatni programi

Php tutorial

Što je to PHP?

Osnove PHP-a

Razne operacije - PHP

String u php-u (Tekst)

Ispis iz PHP-a

PHP petlje

PHP uvjetna izvršavanja

PHP funkcije i klase

PHP nizovi

PHP i HTML

GET metoda PHP

Online forme i PHP

MySQL spajanje

MySQL ispis

MySQL pohrana

Korisne PHP skripte

PHP rad s datotekama

PHP sessions

PHP cookies